Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ จันทร์มีชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เขียนโดย ณัฐภัทร 183
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 จังหวัดปทุมธานี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 304
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 โดยมีการแข่งขันคอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนคลองสอง เขียนโดย ณัฐภัทร 671
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 267
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เขียนโดย ณัฐภัทร 397
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ "รั้ววีระนาท" ให้กับโรงเรียนวัดดาว เขียนโดย ณัฐภัทร 300
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบวารสาร อพวช. ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เขียนโดย ณัฐภัทร 290
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบ e-GP เขียนโดย ณัฐภัทร 432
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมว่าพานดอกไม้ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 265
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ในการเตรียมงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 377

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook