Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงาน (My office) สำหรับโรงเรียนในเขตสพป.ปทุมธานี เขต1 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 394
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงาน (My office) สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 373
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนและโรงเรียนวัดโบสถ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 387
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต คณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สังเวียน แก้วเมตตา ณ บ้านเลขที่ 126/1หมู่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 351
กิจกรรม English Day Camp ณ โรงเรียนวัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 345
งาน วันวิชาการกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 455
การประชุม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เขียนโดย ณัฐภัทร 307
งาน เปิดบ้านวิชาการ "เด็กหน้าไม้ ใส่ใจไทยแลนด์ (Thailand) 4.0 " เขียนโดย ณัฐภัทร 425
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 566
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 346

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน