Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เดินทางเข้าตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ เขียนโดย ณัฐภัทร 70
นายจำนงค์ สุดาเดกช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เขียนโดย ณัฐภัทร 157
นายจำนงค์ สุดาเดกช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018" เขียนโดย ณัฐภัทร 134
ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย ณัฐภัทร 94
การประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 141
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพเป็นประธาในการประชุม เขียนโดย ณัฐภัทร 111
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 100
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เขียนโดย ณัฐภัทร 121
กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา จัดการประชุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 80
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการในสังกัด รับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. และ พุธเช้าข่าว โรงเรียน ผ่าน VDO Conference เขียนโดย ณัฐภัทร 109

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน