Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวตอนรับ นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณ ห้อง สโมสร สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 109
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน และมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนต เขียนโดย ณัฐภัทร 91
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรสุขใจ ซึ่งกำหนดจัดโครงการรวม 2 กิจกรรมคือ 1.การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2.กิจกร เขียนโดย ณัฐภัทร 140
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม เขียนโดย ณัฐภัทร 102
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางยังศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อบันทึกเทปกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ เขียนโดย ณัฐภัทร 101
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 104
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม จับมือสัญจร..ไปชวนน้องๆ ใส่ใจวิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ 4 โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดง เขียนโดย ณัฐภัทร 69
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 117
คณะเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการใช้งานในระบบ My office ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนวัดฉาง โรงเรียนวัดโคก โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 111
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ณัฐภัทร 137

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน