Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ รับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย สุนิศา 364
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บรีิหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เขียนโดย สุนิศา 157
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย สุนิศา 189
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย สุนิศา 398
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย สุนิศา 473
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑ และ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ เขียนโดย สุนิศา 444
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย สุนิศา 721
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 775
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติ เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 606
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๖ (คลองหลวง) เขียนโดย บันฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ 561

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook