Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนรุ่นที่ ๒ (อำเภอคลองหลวง,อำภอลาดหลุมแก้ว) เขียนโดย สุนิศา 610
ปิดประชุมรุ่น ๑และมอบเกียรติบัตร "ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน" เขียนโดย สุนิศา 510
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย สุนิศา 418
สพป.สิงห์บุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางการศึกษา war room เขียนโดย สุนิศา 818
ประชุมความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เขียนโดย สุนิศา 563
วันที่ ๒๒ พ.ย. 59 ร่วมจัดกิจกรรมแห่งความภักดี เพื่อ เขียนโดย สุนิศา 508
วันที่ ๒๑ พ.บ. ๕๙ ประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ เขียนโดย สุนิศา 469
วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เขียนโดย สุนิศา 369
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประชุมวิสามัญสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย สุนิศา 489
รับสมัคร ผอ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๔ พ.ย. ๕๙ เขียนโดย สุนิศา 944

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน