Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Fliling) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขียนโดย ณัฐภัทร 81
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 10 ณ โรงเรียนวัดบางเตยนอก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 70
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน ประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7,8 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังห เขียนโดย ณัฐภัทร 60
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 1และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เขียนโดย ณัฐภัทร 138
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสปอตโฆษณษส่งเสริมคุณธรรม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เขียนโดย ณัฐภัทร 272
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน "วันรพี2561" ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 124
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กล่าวตอนรับนายพิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อ และการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร บริษัท ThaiBev และ AMARIN ในโ เขียนโดย ณัฐภัทร 71
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา38ค(2) และบุคลากรของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 274
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 147
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจัง เขียนโดย ณัฐภัทร 82

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน