Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้เข้าร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐพล 103
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 129
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ กลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 6 " เยาวชนไทย ก้าวไกลวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง " ณ โรงเรียนวัดเกิดการ เขียนโดย ณัฐภัทร 107
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เขียนโดย ณัฐภัทร 126
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย และให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของความเป็นครูแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 154
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา"สู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." 1 ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 307
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ เขียนโดย ณัฐภัทร 52
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังห เขียนโดย ณัฐภัทร 32
คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังห เขียนโดย ณัฐภัทร 41
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Fliling) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขียนโดย ณัฐภัทร 51

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน