Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 47
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกเยาวชนให้หวงแหน ดูแล รักษา ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 13
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าคาราวะ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ณัฐภัทร 31
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์และสีทาโรงเรียนจากกองทัพอากาศในงาน ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน และได้เดินเยี่ยมชมซุ้มต่างๆของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เขียนโดย ณัฐภัทร 130
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าคาราวะ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 85
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เข้าตรว เขียนโดย ณัฐภัทร 90
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย ณัฐภัทร 110
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ณัฐภัทร 27
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ท่านจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้ารับตำแหน่งใหม่ และรวมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 126
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดเปรมประชากร ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เขียนโดย ณัฐภัทร 75

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook