Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 83
VDO conference พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 38
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม โดย พลเอก อรุณ สมตน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และครอบครัว วิมุกตาน เขียนโดย ณัฐภัทร 63
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่และข้าราชการในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.ครั้งที่ 1 ณ เขียนโดย ณัฐภัทร 159
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 139
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงาน (My office) สำหรับโรงเรียนในเขตสพป.ปทุมธานี เขต1 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 234
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงาน (My office) สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 183
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนและโรงเรียนวัดโบสถ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 233
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต คณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สังเวียน แก้วเมตตา ณ บ้านเลขที่ 126/1หมู่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 189
กิจกรรม English Day Camp ณ โรงเรียนวัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 207

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook