Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 30
การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย ณัฐภัทร 78
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 31
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 21
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนวัดสะแก โรงเรียนวัดโคก เขียนโดย ณัฐภัทร 143
โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 114
พิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ (โดม)องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 136
ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.4 เขียนโดย ณัฐภัทร 255
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 212
วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ก้าวทัน Thailane 4.0 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 124

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร


นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน


facebook