Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินความพร้อม (IEP) เขียนโดย วรณัน 56
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ส่งสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ เขียนโดย วรณัน 79
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินบุคคลและผลงานฯ เขียนโดย วรณัน 58
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมโอนสถานศึกษาฯ เขียนโดย วรณัน 67
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ. (11 ธ.ค.62)) เขียนโดย วรณัน 47
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 เขียนโดย วรณัน 79
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย วรณัน 90
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย วรณัน 68
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศผอ.ใหม่ เขียนโดย วรณัน 90
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ. เขียนโดย วรณัน 83

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน