Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ (๕ ชั้น)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(17 กันยายน 2564) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ (๕ ชั้น) ของโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมกับ นางสาวกชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ ดร.วิเชียร วาพัดไทย ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Share

20 ข่าวล่าสุด