Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชี้แนะแนวทางและหลักเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(14 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พร้อมกับชี้แนะแนวทางและหลักเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) ให้เข้าใจง่ายขึ้น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

Share

20 ข่าวล่าสุด