Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 (VIDEO CONFERENCE)พุธเช้าข่าว สพฐ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(17 กุมภาพันธ์ 2564) คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน

Maltepe Escort Denizli Escort İzmit escort Denizli Escort İzmit Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Bursa Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort