numaradan isim sorgulama nasıl yapılır En yakın lastikçi istanbul pubg mobile 660 uc

สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(15 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 จำนวน 1 คน และโควตาบูรณาการภาพรวมในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 คน (คัดเลือกภายในจังหวัด) ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1