Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มอบรมครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(7 สิงหาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร “พัฒนาครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รุ่นที่ 2” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน และได้เรียนเชิญ นายมานิตย์ คณะโต ข้าราชการบำนาญ มาเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ เรื่อง วินัย กฎหมาย และระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ช่วย โดยมี นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 73 คน ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด