Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(30 กรกฎาคม 2563) นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนคณะลูกเสือจังหวัดปทุมธานี มอบเงินช่วยเหลือแก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี พร้อมเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

Share

20 ข่าวล่าสุด