Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ให้คำแนะนำการจัดการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(10 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้คำปรึกษาการจัดการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)   และให้คำแนะนำเกี่ยวกับครุภัณฑ์ห้องสมุด 12 รายการ ให้ทาง ผู้บริหาร และคณะครูที่รับผิดชอบได้เข้าใจเรื่องครุภัณฑ์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสะอาด ปลอดภัย ตามแบบฉบับ Back to Healthy School “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข” ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง

Share

20 ข่าวล่าสุด