Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เตรียมความพร้อมพร้อมเกิดเปิดเทอม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(24 มิถุนายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง) โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร และโรงเรียนวัดศิริจันทาราม เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทโดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)  ให้การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share

20 ข่าวล่าสุด