มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(12 กุมภาพันธ์ 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) สพฐ. ณ โรงเรียนวัดบัวหลวง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)