Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 (RT)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(11 กุมภาพันธ์ 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) สพฐ. ซึ่งสพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ได้จัดให้มีการประเมินฯ (RT) ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 103 โรงเรียน โดยมี ประธานสนามสอบ และตัวแทนกรรมการคุมสอบ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอคลองหลวง ร่วมฟังคำชี้แจงการประเมินฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด