Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O-NET)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(1 กุมภาพันธ์ 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในสนามสอบโรงเรียนบัวแก้วเกษร โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนคลองสอง และโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดไว้ โดยมี สนามสอบทั้งหมด จำนวน 29 สนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 สนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 สนาม

Share

20 ข่าวล่าสุด