Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(19 กรกฎาคม 2562) นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ เสริมสร้างความรู้ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธและสามารถเข้าร่วมโครงการครบทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการครบทุกด้าน ทุกตัวชี้วัด โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน