Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

พระราชบัญญัติ
-
 พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562

กฎกระทรวง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ข้าราชการ สพฐ.
-
 ว 17 2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 16 2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 18 2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

หลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุ คัดเลือก พัฒนา ประเมิน บุคลากรอื่น 38 ค (2)
-
 ว 10 2548_การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)
ว 8 2556_มาตรฐานตำแหน่งชอง 38 ค(2) ทุกสายงาน
ว 30 2560_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอนมาเป็น 38 ค. (2)
ว 8 2562_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 

Share

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียนکلیپ سکسی ایرانی izmir escort buca escort ankara escort ankara escort bayan rus porno travesti porno hd altyazılı porno canlı maç izle restbet restbet restbet betpas Pornos auf Deutsch restbet restbet restbet