มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(17 มิถุนายน 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี