Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

IITA2019

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

     ปฏิญญาเขตสุจริต 

     ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน

      1. ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ. 

     2. ประการเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 1

     3. ประกาศนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต

     วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

     1. คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

     2. บันทึกเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม

     3. รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง

     แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

     2. บันทึกเชิญประชุม

     3. รายงานการประชุมจัดทำแผน

     4.แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559-2563

     5.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     6.แผนปฏบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559

 

    ตัวชีวัด การป้องกันการทุจริต OTA <<<<<<<

Share

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

โรงเรียนประชารัฐ