Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(12 มิถุนายน 2562) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในโครงการสำคัญ (Flagship Project) จะต้องกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

โรงเรียนประชารัฐ