Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(12 มิถุนายน 2562) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในโครงการสำคัญ (Flagship Project) จะต้องกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสมศักดิ์  พูลเชื้อ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 นายวิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน