มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับมอบห้องศิลปะ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(24 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการรับมอบห้องศิลปะจากหออัครศิลปินสัญจร สู่เครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โดมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี