Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(9 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562  โดยมี ผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน