Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในศตวรรษที่ 21

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในศตวรรษที่ 21

(7 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในศตวรรษที่ 21 “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร” “การสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนา EQ,AQ,MQ,CQ สู่การพัฒนา TQ” เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการทำงาน มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน มีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และเป็นการเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น ณ เปกดณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน