Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(2 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และโรงเรียนวัดผลาหาร  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น เป็นต้น ณ เปกดณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน