Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ครัวอิ่มสุข บาย บ้านอยู่เป็นสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ครัวอิ่มสุข บาย บ้านอยู่เป็นสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน