Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายปี 2561  กิจกรรมการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  งบอุดหนุนภาคเรียนที่ 2  2560  สพป.ปท.1  ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าว  ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรเข้าบัญชี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2561  จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงินว่าตรงกับที่ได้รับจัดสรรหรือไม่  และดำเนินการออกใบเสร็จ  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สิ่งที่แนบมา

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน