Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสมบัติ จันทร์มีชัย ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ข้าราชการในสังกัดและประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านสมบัติ จันทร์มีชัย ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook