Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

31 พ.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

31 พฤษภาคม 2560 นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเดินทางไปรายงานตัวที่รับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน