Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื้อหา

ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

(18 เมษายน 2562) นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน