Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


 

    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30น. นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑... Read more
วันที่ 10 สิงหาคม 2560  นายสุรบัญชา  วิชิตพันธ์  ... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00 น. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ ... Read more
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น. นายสุทธิพงศ์ สุขะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล... Read more
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 18.00 น. นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ ... Read more
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more

 

ผู้บริหาร


นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook