Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
วันที่ 11 กันยายน 2560 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 8 กันยายน 2560 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์... Read more
วันที่ 8 กันยายน 2560  นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต... Read more
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... Read more
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... Read more
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการ... Read more

 

ผู้บริหาร


นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook