Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙


 

    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more
วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more
วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายสมบัติ จันทร์มีชัย... Read more
วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับมอบดอกดารารัตน์... Read more
วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more

 

ผู้บริหาร


นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ. รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook