Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

โรงเรียนประชารัฐ

IMG_1743_resize.JPGIMG_4278.jpgIMG_1678_resize.JPGIMG_1725_resize.JPGDSC_0919_resize.JPGIMG_4281.jpgIMG_4297.jpgIMG_0690_resize.JPG

     
             

                     

    

  • 1
  • 2
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  ดร.พัฒนะ  งามสูงเนิน ... Read more
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายพัฒนะ  งามสูงเนิน... Read more
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน ณ... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติ ... Read more
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑... Read more
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา... Read more

 

ผู้บริหาร


  นายพัฒนะ งามสูงเนิน 
  ผอ.
สพป.ปทุมธานี เขต ๑

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน