สพป.ปทุมธานี เขต 1
Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ    

Previous Next
  • 1
  • 2
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.00... Read more
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช... Read more
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ... Read more

 

Previous Next
  • 1
  • 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) สิ่งที่แนบมา Read more
นางพิชชา อัมระปาล ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ... Read more
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าพทัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม... Read more
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เอกสารประกอบ Read more

 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน